New York
(Time & Temperature)
Click for New York, New York Forecast
London
(Time & Temperature)
Click for London, United Kingdom Forecast
Gothenburg
(Time & Temperature)
Click for Goteborg Save AFB, Sweden Forecast
Desktop Downloads
Ladda ner skrivbordsbakgrunder till datorn, packa upp med Winzip!
Download desktops for your computer, unpack them with Winzip!

Size 1024 x 768

Size 1024 x 768

Size 1024 x 768

Size 1024 x 768
Ian Hunter Song-Quiz
Kolla dina kunskaper i detta 10 frågors Quiz!
Du behöver en JAVA-plugin för att kunna spela detta. (den fanns automatiskt i Windows-98)
Om du inte redan har en i din browser, hämta den gratis här:
www.java.com
   
Check your knowledges in this 10 questions Quiz!
YouŽll need a JAVA-plugin to play this game. (It was automaticly installed in Windows-98)
If you donŽt already got one in your browser, get it free at:
www.java.com